Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 30 2019

maagi
maagi
5156 1d86 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianieobecnosc nieobecnosc
maagi
"Miał zwyczaj: codziennie robił mi herbatę. Usiądź, wypijemy razem. To było takie hasło. Wezwanie właściwie. Jakby mnie każdego dnia wzywał do prawdziwego życia we dwoje. Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a na końcu się okazuje, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej".
— Mariusz Szczygieł "Nie ma"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianieobecnosc nieobecnosc
maagi
maagi
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza

May 12 2019

maagi
maagi

Jedna chwila może zmienić całe życie. Najgorsze jest to, że człowiek nigdy się jej nie spodziewa. Budzi się jak zwykle rano i nie wie, że to właśnie dziś. Dziś wszystko zacznie biec w innym kierunku, niezależnie od woli zainteresowanego.

— Alicja Sinicka
Reposted frommercurygirl mercurygirl vianivea nivea

May 11 2019

maagi
4134 683e 390
Reposted fromonlyman onlyman viawildgirl wildgirl
maagi
4280 c2c1 390
Reposted fromoll oll viawildgirl wildgirl
maagi
6733 3a0b 390
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viahardbitch hardbitch
maagi
Pielęgnuj miłość, którą dostałeś.
http://seeik.pl
Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy viayourheartbeat yourheartbeat

May 10 2019

maagi
9924 e377 390
Reposted frommoai moai viahardbitch hardbitch

March 10 2019

maagi
4978 81d2 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 viawildgirl wildgirl

March 09 2019

maagi
"(...) dobroć uważam za ważniejszą od inteligencji i talentu".
— Michel Houellebecq "Interwencje 2"
Reposted fromhelven helven viausmiechprosze usmiechprosze
maagi
Dopiero kiedy człowiek zostaje sam na sam ze sobą, uświadamia sobie ile rzeczy go trapi.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahardbitch hardbitch
maagi
7875 a76f 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viabzdura bzdura
maagi
1632 d366 390
maagi
maagi
3429 9815 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viabzdura bzdura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl