Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

maagi
3852 c6e7 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamaddaleinee maddaleinee
maagi
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska
Reposted frommaddaleinee maddaleinee
maagi
Pod zbroją sarkazmu zwykle kryje się miękkie serce.
— Stephen King
Reposted fromSandria Sandria viawildgirl wildgirl
maagi
BEZSENNE NOCE, SENNE PORANKI.
— Leśmian
Reposted frompoppyseed poppyseed viapomruki pomruki
maagi
2383 b3d1 390
Reposted fromfreakish freakish viamaccka maccka
maagi
5561 a8e9 390
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viabzdura bzdura
maagi
7269 534a 390
Reposted frompeper peper viahardbitch hardbitch

June 23 2017

maagi
maagi
1005 b07f 390
Reposted fromfearnoarts fearnoarts viabzdura bzdura
maagi
5012 12c5 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahardbitch hardbitch
maagi
6703 67bf 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahardbitch hardbitch
maagi
4986 1878 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamaccka maccka

April 24 2017

8916 b0fc 390
Reposted frommoubp moubp viasarenkabeznozek sarenkabeznozek

April 20 2017

maagi
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska "Klin"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze via28mm 28mm
maagi
maagi
8038 ebf2 390
Reposted fromSTYLTE STYLTE viasarenkabeznozek sarenkabeznozek

March 22 2017

maagi

 

Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viaruk0la ruk0la
4592 aca6 390
Reposted fromimmortal-a immortal-a viausmiechprosze usmiechprosze
maagi
9561 98bd 390
Reposted fromaniczorka aniczorka viausmiechprosze usmiechprosze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl