Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2019

maagi
8456 dd2e 390
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE viacotarsky cotarsky

September 18 2019

maagi
maagi
"Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie."
— William Wharton - "Tato"
maagi
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway viamaccka maccka
maagi
2307 fc79 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viausmiechprosze usmiechprosze
maagi
W górach nie ma granic, tam szuka się wolności.
— Krzysztof Wielicki
Reposted fromstylte stylte viabzdura bzdura
maagi
maagi
7826 218b
Reposted frominnocuous innocuous viausmiechprosze usmiechprosze
maagi
9286 a19c 390
Reposted fromfungi fungi viahardbitch hardbitch

September 11 2019

maagi
0739 5c6c 390
Reposted fromgabsko gabsko vialissie lissie

August 30 2019

maagi
maagi
5156 1d86 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianieobecnosc nieobecnosc
maagi
"Miał zwyczaj: codziennie robił mi herbatę. Usiądź, wypijemy razem. To było takie hasło. Wezwanie właściwie. Jakby mnie każdego dnia wzywał do prawdziwego życia we dwoje. Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a na końcu się okazuje, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej".
— Mariusz Szczygieł "Nie ma"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianieobecnosc nieobecnosc
maagi
maagi
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza

May 12 2019

maagi
maagi

Jedna chwila może zmienić całe życie. Najgorsze jest to, że człowiek nigdy się jej nie spodziewa. Budzi się jak zwykle rano i nie wie, że to właśnie dziś. Dziś wszystko zacznie biec w innym kierunku, niezależnie od woli zainteresowanego.

— Alicja Sinicka
Reposted frommercurygirl mercurygirl vianivea nivea

May 11 2019

maagi
4134 683e 390
Reposted fromonlyman onlyman viawildgirl wildgirl
maagi
4280 c2c1 390
Reposted fromoll oll viawildgirl wildgirl
maagi
6733 3a0b 390
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viahardbitch hardbitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl