Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

8916 b0fc 390
Reposted frommoubp moubp viasarenkabeznozek sarenkabeznozek

April 20 2017

maagi
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska "Klin"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze via28mm 28mm
maagi
maagi
8038 ebf2 390
Reposted fromSTYLTE STYLTE viasarenkabeznozek sarenkabeznozek

March 22 2017

maagi

 

Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viaruk0la ruk0la
4592 aca6 390
Reposted fromimmortal-a immortal-a viausmiechprosze usmiechprosze
maagi
9561 98bd 390
Reposted fromaniczorka aniczorka viausmiechprosze usmiechprosze

March 10 2017

maagi

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viawildgirl wildgirl
maagi
4128 46b4 390
Reposted fromkreatura kreatura viawildgirl wildgirl
maagi
5545 73d6 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viabzdura bzdura
maagi
5364 d758 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabzdura bzdura

March 01 2017

maagi
Pedro Rangel, Porto
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viawloszka wloszka
maagi
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— -J. Borszewicz
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viahardbitch hardbitch

February 20 2017

maagi
A wieczorem podziękuj za to czego dziś nie straciłeś, wówczas dowiesz się jak wiele masz.
— Autor nieznany
maagi
3237 aeee 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viabzdura bzdura

February 18 2017

maagi
7604 f1cd 390
credits to @noticeable
Reposted fromnoticeable noticeable viamessinhead messinhead

February 17 2017

maagi
Życie nie musi być łatwe. Gorzej, jeśli jest nudne.
— Władysław Bartoszewski
Reposted fromkyte kyte viaoll oll

February 14 2017

maagi
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viagarfild garfild

April 30 2015

maagi
maagi
0645 9ff7 390
Reposted fromfriends friends viaproof proof
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl