Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2019

maagi
6213 0570 390
maagi
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viausmiechprosze usmiechprosze
maagi
5853 4005 390
Reposted fromslodziak slodziak viayourheartbeat yourheartbeat
maagi
2040 fc1d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahardbitch hardbitch
maagi

KAŻDY POWINIEN MIEĆ KOGOŚ,

Z KIM MÓGŁBY SZCZERZE POMÓWIĆ,

BO CHOĆBY CZŁOWIEK BYŁ NIE WIADOMO JAK DZIELNY,

CZASAMI CZUJE SIĘ BARDZO SAMOTNY.

— E. HEMINGWAY
Reposted fromavooid avooid viaruk0la ruk0la
maagi
3281 068c 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viabzdura bzdura
maagi
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole

January 29 2019

maagi
maagi
6213 0570 390

October 06 2018

maagi
6825 1737 390
Reposted fromkarahippie karahippie viausmiechprosze usmiechprosze
maagi
8268 bfa8 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viausmiechprosze usmiechprosze
maagi
3099 e6fd 390

July 21 2018

maagi
4535 132d 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viausmiechprosze usmiechprosze
maagi

May 27 2018

maagi
2657 b8d3 390
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viamikrokosmos mikrokosmos
3905 08c1 390

splashofocean:

Catch waves not feelings.

Reposted fromSkydelan Skydelan viausmiechprosze usmiechprosze
maagi
5538 06e1 390
Reposted fromboli boli viasarenkabeznozek sarenkabeznozek

May 11 2018

maagi
0359 9a0e 390
maagi
3180 5df7 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaruk0la ruk0la
maagi
8041 663b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamaccka maccka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl